FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सातौ कार्यपालिकाको बैठक निर्णयहरु २०७८

७८/७९ 03/24/2022 - 16:31 PDF icon 001 (2).pdf

पाचौँ बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 01/20/2022 - 11:37 PDF icon 001 (2).pdf

तेस्रो र चौथो कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु ।

७८/७९ 01/04/2022 - 12:32 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णयहरु.pdf

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/02/2021 - 10:43 PDF icon 002.pdf

मिति २०७६।०६।-०६ को कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

७६/७७ 09/23/2019 - 17:05 PDF icon baithak 3.pdf

मिति २०७६।५।१७ को कार्यपालिकाको बैठक

७६/७७ 09/23/2019 - 17:03 PDF icon मिति ०७६।०५।१७ को कार्यपालिाकाको बैठक

गाउँपालिकाकाको आ.व. २०७६/७७ को पहिलो बैठकको निर्णयहरू प्रकाशन गरीएको

७६/७७ 09/23/2019 - 17:01 PDF icon मिति २०७६।०४।४ २४ को बैठक

कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

७६/७७ 08/12/2019 - 15:49 PDF icon कार्यपालिकाको निर्णय (प्रथम बैठक)

आ.व.२०७५/७६ को गाउँ कार्यपालिकाको सोह्रौ बैठक निर्णय

७५/७६ 07/18/2019 - 15:25 PDF icon आ.व.२०७५/७६ को गाउँ कार्यपालिकाको सोह्रौ बैठक निर्णय

छैठौ गाउँ सभाको दोस्रो बैठकको निर्णय

७५/७६ 07/18/2019 - 15:20 PDF icon छैठौ गाउँ सभाको दोस्रो बैठकको निर्णय

Pages