FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९्/८० को राजश्व अनुमान

७८/७९ 07/02/2022 - 19:26 PDF icon बार्षिक बजेट तयारी २०७९-८०.pdf

आ.व. ०७७/०७८ को राजश्व तथा खर्च अनुमानको सारांश

७६/७७ 07/15/2020 - 18:36 PDF icon आ.व. ०७७।०७८ को बजेट.pdf

आ.व.२०७६/७७को बजेट नीति तथा कार्यक्रम भाग-१, भाग-२ र अग्र खण्ड

७६/७७ 10/23/2019 - 19:41 PDF icon भाग २ योजनाहरु, PDF icon भाग-१ नीति तथा कार्यक्रम, PDF icon अग्र पेज

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहहरुमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण

७६/७७ 08/14/2019 - 16:58 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को स्थानीय तहहरुमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण र खर्च विवरण

आ‍‍.व. २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा अनुदान (स्रोत) अनुमान

७५/७६ 06/12/2019 - 10:44 PDF icon 010.pdf

आ‍‍.व. २०७६/७७ का लागि राजश्व तथा अनुदान (स्रोत) अनुमान

७५/७६ 06/11/2019 - 11:03 PDF icon राजश्व तथा अनुदान अनुमान.pdf

आ.व. २०७५/७६ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 04/19/2019 - 16:50 PDF icon राजपत्र.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

७५/७६ 08/21/2018 - 13:18 PDF icon बजेट किताब,२०७५.pdf

आ.व. ०७४\७५ को संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 04/26/2018 - 17:13 PDF icon संशोधित बजेट pdf.pdf

आ.व. ०७४\७५ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

७४/७५ 12/18/2017 - 17:36 PDF icon बजेट किताब तयारी.pdf