FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक कार्यविधी नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:42 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यबस्थित.pdf
गाँउ सभा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:40 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधी, २०७४.pdf
कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:45 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यबिभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:40 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमाबली, २०७४.pdf
बैठक संचालन कार्यबिधि, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:38 PDF icon बैठक संचालन कार्यबिधी, २०७४.pdf
पदाधिाकरीहरूको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:34 PDF icon आचारसंहिता.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 17:31 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/20/2017 - 11:12

Pages