FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:30 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर pdf.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७४/७५ 04/26/2018 - 17:19 PDF icon संशोधित बजेट pdf.pdf
स्रोत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधी, २०७४ ७४/७५ 02/23/2018 - 14:52 PDF icon स्रोत सञचािन तथा व्यवस्थापन.pdf
विपद तथा प्रकोप व्यवस्तापन कोष संचालन कार्यबिधी, २०७४ ७४/७५ 02/16/2018 - 19:05 PDF icon विपद व्यबस्थापन.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यबिधी, २०७४ ७४/७५ 02/16/2018 - 19:01 PDF icon मर्मत संभार कोष.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 02/12/2018 - 12:38 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/28/2018 - 09:25 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:52 PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७४.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:50 PDF icon बजार अनुगमन कार्यबधी.pdf
आदेश तथा अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/18/2017 - 20:48 PDF icon प्रमााणीकरण कार्यबिधि.pdf

Pages