FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक विधेयक, २०७६ ७५/७६ 07/01/2019 - 16:54 PDF icon आर्थिक विधेयक, २०७६.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७६ ७५/७६ 07/01/2019 - 16:52 PDF icon बिनियोजन विधेयक,२०७६.pdf
स्थानीय आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/01/2019 - 16:49 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६ copy.pdf
स्थानीय बिनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/01/2019 - 16:48 PDF icon बिनियोजन ऐन,२०७६ .pdf
बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धि राजपत्रको सूचना ७५/७६ 04/16/2019 - 17:06 PDF icon राजपत्र.pdf
स्थानिय तहको सार्वजनिक खरीद नियमावली , २०७५ ७५/७६ 04/10/2019 - 11:54 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf
क्रिषि व्यवसाय प्रवर्द्दन ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:46 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,नमुना.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त वालवालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा संचालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:44 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
अतिरिक्त समय काम गरेवपातको थप भत्ता तथा प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:41 PDF icon अतिरिक्त भत्ता कार्यबिधि, २०७५.pdf
विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्तापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/15/2019 - 10:33 PDF icon २३. गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf

Pages