FAQs Complain Problems

सूचना

Pages

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

समयमै दर्ता गरौ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:14 PDF icon एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७५.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:12 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ ७८/७९ 02/23/2022 - 15:12 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 13:42 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ ७८/७९ 02/23/2022 - 13:33 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधी, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 13:28 PDF icon आयआर्जनको लागि भेडापालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधी, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 13:27 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधी, २०७५.pdf
अतिरिक्त समय काम गरे वापतको थप भत्ता तथा प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ ७८/७९ 02/23/2022 - 13:26 PDF icon अतिरिक्त समय काम गरे वापतको थप भत्ता तथा प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 01/21/2022 - 11:21 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 01/21/2022 - 11:19 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf

Pages